Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår webbplats.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du inaktivera funktionen i din webbläsares inställningar. Det kan dock försämra din upplevelse av webbsidan.

För mer information se vår Integritetspolicy.  

X

För vårdpersonal

Afstyla® - Sam slår sig, Svenska

En bok om blödarsjuka

Art. nr. 180613

Ladda ner PDF

Afstyla® - Sam hurts himself, English

A book about bleeding disorders, English

Art. nr. 303505

Ladda ner PDF

Afstyla® - Sam hurts himself, Arabic

A book about bleeding disorders, Arabic

Art. nr. 190902

Ladda ner PDF

Afstyla® - Behandlingsdagbok SE

Art. nr. SWE-AFS-0026

Ladda ner PDF

Afstyla® - Patient Userguide SE

Art nr. SWE-AFS-0025

Ladda ner PDF

Afstyla® - WAPPS-Hemo, English

Information about WAPPS-Hemo, an online tool facilitating individualized dosing

Art. nr. 180212

Hizentra® Doskort Immunbrist – SWE

Art.nr. SWE-HIZ-0041

Hizentra® - Infusionsguide, Svenska

Art.nr. SWE-HIZ-0039

Hizentra® - Infusionsdagbok CIDP SE

Art.nr. SWE-HIZ-0022

Ladda ner PDF

Berinert® - Self-administrations guide Berinert SC (Subkutan infusion) – SWE

Art.nr. SWE-BRN-0013

Ladda ner PDF

Hemgenix® - Guide för hälso- och sjukvårdspersonal

Hemgenix® - Guide för patient/vårdare

Hemgenix® - Patientkort

Afstyla® - Patient Broschure SE

Art. nr. SWE-AFS-0024

Ladda ner PDF

Koagulation- Inhibitor pathways folder, English

Art. nr. 18

Ladda ner PDF

Berinert® - Self-administrations guide Berinert IV – (Intravenös Infusion) – SWE

Art.nr. SWE-BRN-0026

Ladda ner PDF

Berinert® - Hereditary angioedema (HAE) Recommendations for emergency treatment English

Art.nr. DNK-BRN-0008

Ladda ner PDF

Berinert® - HAE-dagbok, Svenska

Art. nr. SWE-BRN-0006

Ladda ner PDF

Berinert® - ALERT CARD Hereditary Angioedema (HAE) (Folded version), English

Art. nr. DNK-BRN-0004

Ladda ner PDF

Afstyla® - Physicochemical characterisation of rVIII-SingleChain, English

A novel recombinant single-chain factor VIII

Art. nr. 110634

Afstyla® - Mahlangu et al.: Efficacy and safety of rVIII-SingleChain, English

Art. nr. 110667

Cluvot® - Safety of Factor XIII Concentrate, English

Art. nr. 190510

Afstyla® - Safety, efficacy and pharmacokinetics of rVIII-SingleChain in children with severe hemophilia A, English

Results of a multicenter clinical trial

Art. nr. 110707

Koagulation- Disorders Patho genesis and Therapies folder, English.

Art. nr. 16

Ladda ner PDF

Hizentra® - Patientbroschyr Hizentra® CIDP - SE

Infusionsdagbok subkutan immunglobulinbehandling vid CIDP, Svenska

Art. nr. SWE-HIZ-0040

Ladda ner PDF

Hizentra® - Infektionsdagbok PID/SID – SWE

Art.nr. SWE-HIZ-0023

Ladda ner PDF

Hizentra® - Infektionsdagbok immunbrist för barn, Svenska

Art. nr. SWE-HIZ-0032

Ladda ner PDF

Afstyla® - Comparative pharmacokinetics

Comparative pharmacokinetics of rVIII-SingleChain and octocog alfa (Advate) in patients with severe haemophilia A

Art. nr. 110677

Haemate® - Allt om von Willebrands sjukdom, Svenska

Information till personer med von Willebrands sjukdom och deras familjer

Art.nr. 100

Ladda ner PDF

Haemate® - Syst. overview of the first pasteurised VWF⁄FVIII medicinal product, Haemate P⁄ Humate -P

Art. nr. 110150

Haemate® - Diversified and transforming von Willebrand disease, English

Review Article

Art. nr. 106

Ladda ner PDF

Hizentra® - Patientbroschyr: Subkutan behandling med immunglobulin vid immunbrist Arabic

Art. nr. 303183

Hizentra® - Patientbroschyr: Subkutan behandling med immunglobulin vid immunbrist Farsi

Art. nr. 303183

Hizentra® - Patientbroschyr: Subkutan behandling med immunglobulin vid immunbrist English

Art. nr. 303183

Hizentra® - Patientbroschyr: Subkutan behandling med immunglobulin vid immunbrist French

Art. nr. 303183

Hizentra® - Patientbroschyr: Subkutan behandling med immunglobulin vid immunbrist Kurmanji

Art. nr. 303183

Hizentra® - Patientbroschyr: Subkutan behandling med immunglobulin vid immunbrist Polish

Art. nr. 303183

Hizentra® - Patientbroschyr: Subkutan behandling med immunglobulin vid immunbrist Spanish

Art. nr. 303183

Hizentra® - Patientbroschyr PID/SID – SWE

Art. nr. SWE-HIZ-0027

Ladda ner PDF

Hizentra® - Patientbroschyr: Subkutan behandling med immunglobulin vid immunbrist Syrian

Art. nr. 303183

Idelvion® - PROLONG-9FP

Clinical development program-phase I results of recombinant fusion protein linking coagulation factor IX with recombinant albumin (rIX-FP)
Art. nr. 110620

Idelvion® - Long-acting recombinant fusion protein linking coagulation factor IX with albumin (rIX-FP) in children

Art. nr. 110673

Idelvion® - Efficacy and safety of long‐acting recombinant fusion protein linking factor IX with albumin in hemophilia B patients undergoing surgery, English

Art. nr. 110666

Idelvion® - Coagulation Factor IX (Recombinant), Albumin Fusion Protein (Albutrepenonacog Alfa, Idelvion ®)

A Review of Its Use in Haemophilia B.

Art. nr. 110704

Afstyla® - Population pharmacokinetics

Population pharmacokinetics of recombinant coagulation factor VIII-SingleChain in patients with severe hemophilia A

Art. nr. 110715

Idelvion® - Behandlingsdagbok Svenska

Art. nr. 5

Ladda ner PDF

Idelvion® - Användarguide patient, Svenska

Art. nr. 7

Ladda ner PDF

Idelvion® - Idelvion patientbroschyr, Svenska

Tryckt version innehåller även en användarguide och en behandlingsdagbok

Art. nr. Idel170314

Idelvion® - Long-acting recombinant coagulation factor IX albumin fusion protien (rlX-FP)

Art. nr. Idel110656

Mix2Vial® - Mix2Vial Demokit

Art. nr. 304113

Afstyla® - Lonoctocog Alfa, English

A Review in Haemophilia A

Art. nr. 110728

Afstyla® - Life in the shadow of a dominant partner, English

The FVIII-VWF association and its clinical implications for hemophilia A

Art. nr. 110741

Privigen® – tabell för olika infusionshastigheter

Art. nr. SWE-PVG-0013

Ladda ner PDF

Afstyla® - International comparative field study

International comparative field study evaluating the assay performance of AFSTYLA in plasma samples at clinical hemostasis laboratories
Art. nr. 110743

Riastap® - Vårdprogram Hemostas vid allvarlig blödning 2020

Art. nr. 303538

Ladda ner PDF

Antal beställda varor: 0

CSL Behring AB följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) vid hantering av personuppgifter. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas av CSL Behring och om dina rättigheter vänligen läs vårt integritetsmeddelande på www.cslbehring.se/integritetsmeddelande