Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår webbplats.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du inaktivera funktionen i din webbläsares inställningar. Det kan dock försämra din upplevelse av webbsidan.

För mer information se vår Integritetspolicy.  

X

För vårdpersonal

Afstyla® - Användarguide vården, Svenska

Art.nr. 170726a

Ladda ner PDF

Haemate® - Användarguide vården, Svenska

Art. nr. 301402

Ladda ner PDF

Afstyla® - WAPPS-Hemo, English

Art. nr. 180212
Information about WAPPS-Hemo, an online tool facilitating individualized dosing

Koagulation- Inhibitor pathways folder, English

Art. nr. 18

Ladda ner PDF

Berinert® - Självadminsitreringsguide för intravenös infusion, Svenska

Art. nr. 303135

Berinert® - Hereditary angioedema (HAE) Recommendations for emergency treatment English

Art. nr. T1

Ladda ner PDF

Berinert® - HAE-dagbok, Svenska

Art. nr. T3

Ladda ner PDF

Berinert® - ALERT CARD Hereditary Angioedema (HAE) (Folded version), English

Art. nr. 303132

Ladda ner PDF

Cluvot® - Produktmonograf Cluvot

Art. nr. 110555
Produktmonograf Cluvot

Afstyla® - Physicochemical characterisation of rVIII-SingleChain, English

Art. nr. 110634
A novel recombinant single-chain factor VIII

Afstyla® - Mahlangu et al.: Efficacy and safety of rVIII-SingleChain, English

Art. nr. 110667

Cluvot® - Safety of Factor XIII Concentrate, English

Art. nr. 190510

Afstyla® - Safety, efficacy and pharmacokinetics of rVIII-SingleChain in children with severe hemophilia A, English

Art. nr. 110707
Results of a multicenter clinical trial

Koagulation- Disorders Patho genesis and Therapies folder, English.

Art. nr. 16

Ladda ner PDF

Hizentra® - Infusionsguide, Svenska

Art. nr. 303176

Ladda ner PDF

Hizentra® - Infektionsdagbok Immunbrist, Svenska

Art.nr. 302012

Ladda ner PDF

Hizentra® - Infektionsdagbok immunbrist för barn, Svenska

Art. nr. 302041

Ladda ner PDF

Hizentra® - Infusionsdagbok subkutan immunglobulinbehandling vid CIDP, Svenska

Art. nr. 302014

Ladda ner PDF

Haemate® - Allt om von Willebrands sjukdom, Svenska

Art.nr. 100
Information till personer med von Willebrands sjukdom och deras familjer

Ladda ner PDF

Afstyla® - Comparative pharmacokinetics

Art. nr. 110677
Comparative pharmacokinetics of rVIII-SingleChain and octocog alfa (Advate) in patients with severe haemophilia A

Haemate® - Syst. overview of the first pasteurised VWF⁄FVIII medicinal product, Haemate P⁄ Humate -P

Art. nr. 110150

Haemate® - Diversified and transforming von Willebrand disease, English

Art. nr. 106
Review Article

Ladda ner PDF

Idelvion® - PROLONG-9FP

Art. nr. 110620
Clinical development program-phase I results of recombinant fusion protein linking coagulation factor IX with recombinant albumin (rIX-FP)

Idelvion® - Long-acting recombinant fusion protein linking coagulation factor IX with albumin (rIX-FP) in children

Art. nr. 110673

Idelvion® - Efficacy and safety of long‐acting recombinant fusion protein linking factor IX with albumin in hemophilia B patients undergoing surgery, English

Art. nr. 110666

Idelvion® - Coagulation Factor IX (Recombinant), Albumin Fusion Protein (Albutrepenonacog Alfa, Idelvion ®)

Art. nr. 110704
A Review of Its Use in Haemophilia B.

Afstyla® - Population pharmacokinetics

Art. nr. 110715
Population pharmacokinetics of recombinant coagulation factor VIII-SingleChain in patients with severe hemophilia A

Idelvion® - Long-acting recombinant coagulation factor IX albumin fusion protien (rlX-FP)

Art. nr. Idel110656

Mix2Vial® - Mix2Vial Demokit

Art. nr. 304113

Afstyla® - Lonoctocog Alfa, English

Art. nr. 110728
A Review in Haemophilia A

Afstyla® - Life in the shadow of a dominant partner, English

Art. nr. 110741
The FVIII-VWF association and its clinical implications for hemophilia A

Privigen® – tabell för olika infusionshastigheter

Art. nr. 302114

Ladda ner PDF

Afstyla® - International comparative field study

Art. nr. 110743
International comparative field study evaluating the assay performance of AFSTYLA in plasma samples at clinical hemostasis laboratories

Riastap® - Vårdprogram Hemostas vid allvarlig blödning 2020

Art. nr. 303538

Ladda ner PDF

Riastap ® Användarguide, Svenska

Ladda ner PDF

Antal beställda varor: 0

CSL Behring AB följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) vid hantering av personuppgifter. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas av CSL Behring och om dina rättigheter vänligen läs vårt integritetsmeddelande på www.cslbehring.se/integritetsmeddelande